Patrik Westander anser att...

”Patrik Westander anser att såväl Vattenfall som regeringen, med Maud Olofsson i spetsen, är förlorare i den här affären.
– Men den stora turbulensen har inte bara att göra med bristande kommunikation. Den bygger ju snarare på grundproblemet med otydliga ägardirektiv.”

Dagens Industri den 18 november 2009