Patrik Westander skulle...

Patrik Westander skulle vilja se att riksdagen tar fram en uppförandekod för pr- och lobbykonsulter.
– I dag kan aktörer som inte själva vill synas anlita pr-byråer för att påverka politiska beslut och det är ett demokratiproblem. Riksdagen borde ställa öppenhetskrav som motverkar lobbying med dolda kunder.”

Dagens Nyheter den 12 maj 2018