Patrik Westander tror…

”Patrik Westander tror att den enda rimliga kommunikationsvägen är att Alliansen pratar ihop sig om ett gemensamt förhållningssätt till SD. (…)
– SD var ett felbeslut av moderaterna. Jag är inte säker på att Kinberg Batra tror på det själv. Man kan inte tystna när man får kritik. Det är ett tillfälle att föra fram ett budskap. Det är då man avbryter semestrar eller vad man behöver göra, säger Patrik Westander som menar att det finns krafter som är måna om att elda på mediedrevet mot henne.”

Svenska Dagbladet den 2 juni 2017