Patrik Westander tycker...

Patrik Westander tycker att branschföreningen Komm och de enskilda medlemsbyråerna borde ställa sig frågan om branschen i första hand ska konkurrera med lågt pris, eller hög kvalitet. Att byråintäkten per anställd står stilla i fasta priser riskerar att urlaka kunskapen i kommunikationssektorn långsiktigt, och timpriserna borde därför höjas.”

Resume.se den 7 september 2020