Patrik Westander, vd på pr-byrån…

”Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander menar att händelsen är ett exempel på vilken roll sociala medier spelar.– Avslöjandet är ett intressant exempel på hur sociala medier spelar en allt viktigare granskande roll. Plagiatet uppmärksammades först på Twitter, där det finns en hel armé av privatgranskare, och följdes upp av traditionella medier, säger Patrik Westander till Dagens Media.”

Dagensmedia.se den 20 juli 2016

Pressklipp 2016

Visa fler