Politiker och pr-folk byter…

”Politiker och pr-folk byter ständigt sida (…)
– Jag ser inget problem med att politiker byter sida så länge de är granskningsbara, problemet är att många inte är det i dag. Det känns inte tillfredsställande, säger Patrik Westander, vd för Westander, en av få större pr-byråer som redovisar sina lobbyuppdrag öppet.”

Dagens Nyheter den 23 juni 2011