"Politiker visar för lite känslor"

”’Politiker visar för lite känslor’
Åsa Romsons tårar kan väcka sympatier. Men gårdagens beslut om en stramare asylpolitik kommer att förändra Miljöpartiet. (…)
Den typen av känsloyttringar är vi inte vana att se i politiken, men det behöver inte vara negativt, berättar Hanna Berheim, projektledare på pr-byrån Westander.
– Jag tycker generellt att svenska politiker visar för lite känslor och personligt engagemang. Åsa Romsons tårar kan nog väcka medkänsla hos många, jag tolkar dem som ett tecken på både trötthet och förtvivlan över att behöva fatta det här beslutet.”

Dagensmedia.se den 25 november 2015