Politikerförakt

”Politikerförakt
En inte särskilt vågad gissning blir att de flesta lobbyister arbetar åt det privata näringslivet. Pr-byrån ’Westander Publicitet och Påverkan’ hjälper till exempel politiker att skriva motioner och interpellationer. Bolagets handbok går detaljerat igenom hur företag kan påverka politiken långt bortom grundlagens vackra ord om att all makt utgår från folket.”

Jan Scherman om ”Den härskande klassen” i Aftonbladet.se den 15 september 2015