Pr-byråerna har allt att vinna…

”Pr-byråerna har allt att vinna på att tydliggöra vilka etiska riktlinjer de jobbar med och, inte minst, bli mer transparenta med vilka de egentligen jobbar för. (…)
Westander är i Sverige den byrå som talar sig varmast för öppenhet i pr-branschen och går tydligt ut med vilka klienter de har. Samtidigt markerar de att de värnar om sina klienters integritet i det konkreta arbetet.”

CSR i Praktiken den 24 februari 2012