Pr-byrån Westander…

”Pr-byrån Westander slog under 2017 rekord med en byråintäkt på 40,5 miljoner kronor. Intäkten på 40,5 miljoner kronor innebär en ökning med fyra procent i jämförelse med 2016. Byråintäkten per anställd, 1,4 miljoner, är dock oförändrad. (…)
– Ett samarbete med Westander kostar cirka en miljon kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende, säger Patrik Westander.”

Resume.se den 9 januari 2018