Pr-byrån Westander har...

”Pr-byrån Westander har anställt Amanda Edfeldt Hanson, senast marknads- och e-handelsansvarig på hudvårdsbolaget Emma S. Hon kommer att ingå i det nystartade affärsområdet Westander Digital”

Resume.se den 4 april 2022