Pr-byrån Westander har anställt…

”Pr-byrån Westander har anställt Sandro Wennberg, senast omvärldsanalytiker hos Socialdemokraterna. Han har tidigare varit kommunikationschef på Palmecentret och politiskt sakkunnig på finansdepartementet och i Europaparlamentet.”

Resumé den 19 februari 2010