Pr-byrån Westander ska lobba…

”Pr-byrån Westander ska lobba för ökad öppenhet. Byrån lägger dock locket på om hur det ska gå till. Westander har offentliggjort sin pr-strategi på den egna sajten. Där står att läsa ‘vi vill bidra till att demokratisera lobbyismen, genom krav på ökad öppenhet och uppmuntran av fler aktiva samhällsaktörer’. Målet är att det ‘tillsätts en statlig utredning med uppgift att lämna konkreta förslag för att åstadkomma ökad öppenhet vid lobbying och skapa mer jämlika förutsättningar att påverka politiska beslut’.”

Dagens Opinion den 5 december 2012

Pressklipp 2012

Visa fler