Pr-byrån Westanders…

”Pr-byrån Westanders rörelseresultat låg på 1,2 miljoner kronor under de första nio månaderna 2015, jämfört med 5,4 miljoner under motsvarande period förra året. Minskningen beror bland annat på att byrån höjde lönerna med 5 procent från den 1 januari och i dag har 18 procent fler anställda än för ett år sedan.”

Dagensmedia.se den 15 oktober 2015