Pr-byrån Westanders byråintäkt…

”Pr-byrån Westanders byråintäkt sänktes 2011 till 25,9 miljoner kronor, en minskning mot förra året. Totalt blev minskningen 0,2 miljoner kronor eller 1 procent jämfört med 2010. Enligt Konsultguiden höjde Westander i början av 2011 sitt timpris med 12,5 procent, från 1 600 till 1 800 kronor exklusive moms.”

Resume.se den 13 januari 2012