Pr-konsult: Vi tar alltid ställning till uppdragen

”Pr-konsult: Vi tar alltid ställning till uppdragen (…)
– Branschnormen är väl närmast att det inte finns några begränsningar. Vi på Westander har inga principiella invändningar mot att ta kontroversiella uppdrag. Men vi tar alltid ställning till uppdragen, eftersom vi som pr-byrå är en maktfaktor som påverkar samhällsutvecklingen, säger Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander. (…)
– Det stora demokratiska problemet med lobbying är resursojämlikheten. Med resursstyrka går det att köpa opinionsinflytande. Ni i media får lyssna lite mer på den resurssvaga aktör som försöker göra sin röst hörd.”

Dagens Juridik den 16 november 2011