Pr-konsulternas Almedal

”Pr-konsulternas Almedal
Bland politiker, fackföreningar, bransch- och intresseorganisationer vimlar det även av pr-konsulter i Almedalen. Alla arbetar för kunder, men flera har även egna aktiviteter. Men inställningen till detta skiftar. (…)
Westander arrangerar såväl egna seminarier som mingel och den numera etablerade pr-akuten.
– Vi vill att flera ska vara aktiva i samhällsdebatten. Vi har massor av kunskap om politisk påverkan, den politiska processen och publicitet och den vill vi dela med oss, det är en uppgift som vi har. Ju fler som vet hur man gör och är aktiva i samhällsdebatten, desto bättre demokrati. Egna aktiviteter behöver heller inte stå i motsats till att hjälpa kunderna, säger Johanna Look, ansvarig för Westanders verksamhet i Almedalen.”

Veckans Brief den 8 juli 2010