Pr-makarna Westander Publicitet & Påverkan...

”Pr-makarna Westander Publicitet & Påverkan och Agency rankas just nu som Sveriges bästa respektive näst bästa byrå, enligt branschtidningen Resumé. Båda gör bedömningen att facket är i starkt behov av att förbättra sin image. (…)
Fackförbunden borde också bli vassare på att föreslå konstruktiva alternativ snarare än att gå i opposition, tycker Lovisa Lagerström Lantz – ’att gå från kravställare till förslagsställare’.”

ST Press, medlemstidning för fackförbundet ST, den 9 maj 2007