Pr-proffsen om politikernas toppar och tabbar

”Pr-proffsen om politikernas toppar och tabbar (…)
– För första gången fanns det ett tydligt alternativ till en socialdemokratisk regering. (…) Dessutom var svenska folket trötta på Göran Persson. De var trötta på hans stil och på hans ledarskap. Och eftersom Göran Persson var den enda företrädaren för socialdemokraterna som syntes i riksmedia, så kom valrörelsen att gälla om man var trött eller inte trött på Göran Persson.”

Lovisa Lagerström Lantz i Front i P3 den 18 september 2006