Precis nya ordförande öppnar…

”Precis nya ordförande öppnar för lobbyregler (…)
Precis har dock en paragraf som säger att medlemmarna inte ska berätta om sina kunder, så vitt kunderna inte vill det. Eftersom få byråer frågar sina kunder råder hysch-hysch om vilka lobbyister som jobbar med vilka uppdrag.
– Den paragrafen har fått oförtjänt mycket uppmärksamhet eftersom Westander driver en helt annan linje.”

Pr-branschföreningen Precis ordförande Anna-Karin Hedlund i Veckans Brief den 21 juni 2012