Principiellt sett kan man säga att...

”– Principiellt sett kan man säga att det bästa är att återanvända förpackningar, därefter kommer att återvinna och i sista hand att förbränna,säger Jessica Henryson, projektledare på lobbyingföretaget Westander Publicitet & Påverkan som skrivit en rapport med namnet Återvunnen råvara – en god affär för klimatet.”
Mål & Medel, livsmedelsarbetarnas tidning, den 3 maj 2007