Prisflod ska öka intresset för hållbarhet

”Prisflod ska öka intresset för hållbarhet (…)
I takt med att miljö- och hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare ökar också antalet priser. Men miljöområdet är ett stort och brett område som innefattar många olika frågor som klimat, energi, miljögifter, vattenfrågor med mera och pr-konsulten Nina Halling på pr-byrån Westander tycker att det borde finnas ännu fler priser.
– Miljöområdet är så brett och omfattande att jag snarare tycker att det borde finnas fler insatser som får pris. Vissa priser är stora och övergriper miljöfrågan i stort, andra är mer specifika, exempelvis hur man har förbättrat vattenreningsteknik. Det är ett ganska smalt område och berör mest de som är i den branschen, men för dem är det ju väldigt viktigt, säger Nina Halling.
Priserna hjälper enligt henne till att lyfta frågorna och engagera fler.
– Miljö- och hållbarhetstänk borde genomsyra varenda fråga och varenda satsning man gör och varenda ekonomiskt beslut man tar. Därför borde det finnas många olika priser som lyfter det här.”

MiljöAktuellt den 22 januari 2014