Reinfeldt-Sahlin 60-20

”Reinfeldt-Sahlin 60-20 (…)
60 procent av svenskarna hyser störst förtroende för moderatledaren Fredrik Reinfeldt som statsminister. En tredjedel så många, 20 procent, skulle föredra Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin medan 19 procent inte kan bestämma sig, enligt en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av pr-byrån Westander.”

TT den 4 september 2009