Resumé blundar för klimatpåverkan

”Resumé blundar för klimatpåverkan
Svar till artikeln ’Westander får hård kritik för pr-bluff’ i förra veckans Resumé.
De som säljer värmepumpar kan ha affärsmässiga skäl att blunda för det faktum att en ökad elanvändning i Sverige ökar koldioxidutsläppen från kolkraftverk. Men varför blundar Resumé och påstår att Statoil har använt ’förvanskad miljöstatistik’? (…)
Anser Resumé fortfarande att Statoils och Energimyndighetens gemensamma uppfattning enligt citatet ovan innebär en ’förvanskning’ av miljöstatistik?
Joakim Säll, vd Svenska Statoil
Helena Fornstedt, informationsdirektör Svenska Statoil”

Resumé den 26 januari 2006