Resumé gick på pinsam pr-blåsning

”Resumé gick på pinsam pr-blåsning
Statoil har använt ett verktyg för att beräkna olika energislags klimatpåverkan, utvecklat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. När det gäller elmarknadens funktion så har Statoil lutat sig mot Energimyndigheten, som är den främsta experten på området. Frågan är varför inte Resumés reporter undersökte vad Energimyndigheten kommit fram till, innan han publicerade sina anklagelser om ’pr-bluff’.
Det är Energimyndigheten som har konstaterat att en ökad elanvändning i Sverige leder till motsvarande ökad elproduktion i utländska kolkraftverk. Energimyndighetens resonemang i frågan framgick tydligt i Statoils debattartikel om pellets och värmepumpar, så informationen var tillgänglig för Resumés reporter. Varför valde han att bortse från expertmyndigheten? Svaret är enkelt: Energimyndighetens ståndpunkt hade plattat till artikeln fullständigt!
Vi har tidigare föreslagit att medier bör redovisa varifrån de får sina nyhetstips. I detta fall förefaller det uppenbart att Resumé har fått ett tips från någon med intressen inom värmepumpbranschen. Kanske från någon av deras pr-konsulter? Därefter har Resumé okritiskt anammat dessa uppgifter, utan att kontrollera fakta. Ett riktigt bottennapp. Vågar Resumé redovisa vem som lämnade nyhetstipset och åstadkom denna glasklara pr-blåsning?”

Patrik Westanders replik på artikeln ovan, ”Westander får hård kritik för pr-bluff”, skickad till Resumés debattredaktion