Resumés chefredaktör…

”Resumés chefredaktör Fredrik Svedjetun om granskningen av fallet Peter – och varför de byråer som inte tar hand om medarbetarna är rökta. (…)
Medarbetartrivselns avgörande betydelse för byråers affärer blev för mig särskilt tydlig när vi på Resumé arrangerade Årets Byrå-galan i slutet av februari. Jag stod vid sidan av scenen och intervjuade överlyckliga byråledare med ett skimrande diplom i handen. Och när jag frågade om förklaringen bakom framgången var svaren samstämmiga: Vi tar hand om våra medarbetare – det är det som gör oss till vinnare. I samband med detta fick vi också nys om att Westander, mångårig storvinnare i Årets Byrå, nyligen hade jämfört medarbetartrivseln med kundnöjdheten sedan tio år tillbaka i tiden. Och år efter år följer kurvorna varandra, det är otroligt slående.”

Resume.se den 25 mars 2018

Pressklipp 2018

Visa fler