Riksdagsmannen Lars Ångström (mp) motionerar om...

”Riksdagsmannen Lars Ångström (mp) motionerar om större öppenhet i lobbyingarbete. Frågan drivs också av kollegan från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Henrik Westander, idag pr-konsult på Westander Publicitet & Påverkan. Pr-byrån har tagit fram en rapport som Lars Ångström använder i sin motion. (…)
– Det allra bästa vore en tillräckligt långtgående självreglering i branschen, säger Patrik Westander. Om Precis skärper sina normer behövs ingen lag.
Lars Ångström är inne på samma linje.
– Hur man åstadkommer ökad öppenhet är inte det viktiga, säger han. Om motionen leder till självreglering är det bara bra.”

Dagensmedia.se den 11 oktober 2004