Så ska de största pr-byråerna bli större

”Så ska de största pr-byråerna bli större (…)
Westander
’Det är en ökad efterfrågan från näringslivet, snarare än offentliga upphandlingar, som driver Westanders expansion. Företag står numera för 65 procent av vår byråintäkt, medan myndigheter bara står för 10 procent. Det är framför allt lobbytjänster som näringslivet efterfrågar mer av.’”

Veckans Brief den 15 september 2017