Sedan 2003 har pr-byrån...

”Sedan 2003 har pr-byrån Westander tryckt och delat 100 000-tals ex av sin Pr-handboken, som har varit en bärande del i byråns kundkommunikation. Men uppstickarna Znetwork tyckte inte Westanders handbok var riktigt uppdaterad och kommer nu med sin egna Pr-guiden 2021. Veckans Brief lät förstås de två byråerna recensera varandras handböcker.”

Veckans Brief den 18 september 2020