Sedan 2011 arbetar...

”Sedan 2011 arbetar pr-byrån Westander med att bygga upp vad de kallar en snällhetskultur. Begreppet psykologisk trygghet använder de sig inte av, men likheterna är många. Bakgrunden är att ledningen ville skapa en arbetsmiljö som var mer effektiv, trivsam och lönsam.
– Snällhet handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla, utan om att vilja andra väl. När medarbetarna är hjälpsamma mot varandra och känner tillit blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten på arbetet blir högre. Och medarbetare som trivs skapar goda resultat, säger byråns vd Patrik Westander.”

Arbetarskydd den 4 december 2020