Sedan förhandlingarna mellan…

”Sedan förhandlingarna mellan General Motors och den svenska regeringen tagit en paus utan man kunnat uppnå någon överenskommelse har tongångarna mellan de två parterna hårdnat rejält, när det gäller vem som ska ta ansvar för Saabs framtid. Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander, vad säger du om tonläget?
– Det är ett naturligt hårt och tydligt tonläge. Båda parter vill ta sig rätten att definiera vad som är problemet och då måste man nästan vara övertydlig för att vinna opinionen. (…)
Hur har man lyckats från den svenska regeringens sida?
– Regeringen har lyckats mycket bra. Det är faktiskt snudd på kommunikativ guldstjärna för regeringens kommunikation i den här frågan. För det är ju en svår fråga, en väldigt svår fråga, där det finns ett starkt tryck från företagsledningens och fackförbundens sida på att lägga ansvaret hos regeringen för de här arbetsplatserna i Trollhättan.”

SR P1-morgon den 19 februari 2009

Pressklipp 2009

Visa fler