Sett över tid...

”Sett över tid minskar antalet vindkraftsansökningar (och ansökta verk) kraftigt, enligt en kartläggning av Westander Klimat och Energi.”

Anders Wijkman i ETC Lördag den 23 oktober 2020