Sex av sju lobbyister…

Sex av sju lobbyister är positiva när Aftonbladets alias Hans Peterson tar kontakt för att köpa politiskt inflytande. Alla jobbade tidigare i riksdagen eller på regeringskansliet och har nu bytt sida. (…)
Mikael Persson, 37, tidigare pressekreterare hos Folkpartiet, gick till pr-byrån Westander:
Svar i mejl: ’Det var ett var ett väldigt spännande uppdrag. Tyvärr är jag, som du såg på autosvaret, föräldraledig till och med maj, men om det är ok för din del så kan jag fundera och på måndag be någon av mina kolleger kontakta dig för att se hur vi kan hjälpa till’.
Kommentar efter konfrontation: ’Vi brukar träffa presumtiva kunder på det här sättet för att se hur man kan gå vidare. Att påverka lagstiftning är ett av våra arbetsområden.'”

Aftonbladet den 30 april 2013