Shell till motattack mot Fridolin

”Shell till motattack mot Fridolin Gustav Fridolin, riksdagskandidat (MP) går till hårt angrepp på Shell och dess byrå United Minds för deras sätt att bilda opinion för prospektering av naturgas i Skåne. Men Shell slår tillbaka och anser att Gustav Fridolin driver sin personvalskampanj och gör gemensam sak med pr-byrån Westander. (…)
Shell lät göra undersökningen efter att ha mötts av en högljudd opinion i Skåne inte minst från organisationen Heaven or sHell, som under ledning av Carl Piper har tagit hjälp att driva opinion av pr-byrån Westander, som för övrigt också har Statoil på kundlistan.”

Dagens Opinion den 16 juli 2010