Sidas upphandling av konsulttjänster...

”Sidas upphandling av konsulttjänster inom information och kommunikation är klar. Sex byråer får ramavtal, vilket är betydligt färre än de 17 som tidigare haft ramavtal med myndigheten. Bland de byråer som tappar uppdraget från Sida finns Springtime och Westander Publicitet & Påverkan.”

Dagensmedia.se den 26 juli 2007