Skatteverket, Valmyndigheten och Kronofogdemyndigheten...

”Skatteverket, Valmyndigheten och Kronofogdemyndigheten har genomfört en gemensam upphandling av kommunikationsbyråer. I går blev det klart vilka fem byråer myndigheterna har valt att teckna ramavtal med. Dessa är reklambyråerna Le Bureau och Yra, pr-byrån Westander, webbyrån Edita Communication och varumärkesbyrån Rewir.
Avtalen löper över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.”

Dagensmedia.se den 25 september 2007