Sociala medier och fiktiva gåvor...

”Sociala medier och fiktiva gåvor heta samtalsämnen på InsamlingsForum 2009 (…)
En annan omtalad presentation gjordes av Kajsa Claude från Westander PR, tidigare Action Aid, om vilken roll pr kan spela när det gäller att skapa uppmärksamhet hos potentiella givare om att organisationen existerar och gör nytta. Även om alla var överens om att Action Aid varit mycket framgångsrika när det gäller att paketera givandet på ett enkelt och begripligt sätt i givarnas ögon var det många som ifrågasatte det etiska i att skapa fiktiva gåvor.”

CSR i Praktiken.se den 13 maj 2009