Socialdemokraterna förlorar på…

”Socialdemokraterna förlorar på omsvängningen (…)
S-märkta konsulten Sandro Wennberg, nu på Westander, har tidigare, på uppdrag av Arbetarrörelsens Tankesmedja, skrivit om partiernas finansiering. I rapporten ’Makten över debatten’ landade han i slutsatsen att det råder tveksamhet kring framför allt Moderaternas partifinansiering och att en större öppenhet behövs. (…)
Enligt Sandro Wennberg finnas det starka skäl att lagstifta om partibidrag. (…)
– Det är en allvarlig brist att alla partierna, och då framför allt Moderaterna, har fått ta emot stora belopp just från privatpersoner. Moderaterna är uppe i nästan 100 miljoner kronor på en tioårsperiod. Det är inga småpengar, säger Sandro Wennberg.”

Dagens Arena den 22 november 2011