Sparbankerna väljer…

”Sparbankerna väljer Westander
Det senaste pr-samarbetet i bankvärlden: Sparbankernas Riksförbund har valt Westander. (…)
Nyligen bestämde de sig för att träffa ett antal byråer och valet föll till slut på Westander.
– Det blir en ren resursförstärkning. Vi är små och kommunikationsområdet är brett. Vi har också valt ett nära samarbete eftersom vi jobbar med påverkan, säger Annika Koponen, kommunikationschef.”

Resumé den 26 maj 2011