Sverige är känt för att...

”Sverige är känt för att vara ett land där människor litar på varandra. Men den bilden kan komma att ändras. En ny Sifoundersökning visar en stark nedgång för förtroendet svenskar emellan. (…)
– Många debattörer har länge varnat för fallande social tillit på grund av faktorer som ökat utanförskap och politisk polarisering. Tilliten mellan människor är Sveriges guld och en nyckel till ett välfungerande samhälle, säger Westanders vd Patrik Westander i en kommentar till undersökningen.”

Dagen den 27 oktober 2021