Sveriges Reklamförbund har de senaste åren breddat medlemsbasen...

”Sveriges Reklamförbund har de senaste åren breddat medlemsbasen. Bland annat är Prime och Westander Publicitet & Påverkan medlemmar i förbundet. (…)
Reklamförbundets tillträdande vd Pia Grahn Brikell tar emot Appelberg med öppna armar.
– Jag ser inget problem med att de skulle bli medlemmar. Tvärtom så stämmer det bra med vår ambition att bli ett brett förbund för alla som jobbar med marknadskommunikation.”

Resume.se den 31 maj 2006