Tanja Tabrizian Selfors, pr-konsult...

”Tanja Tabrizian Selfors, pr-konsult på pr-byrån Westander, som tidigare bland annat varit kampanjansvarig för Folkpartiet i Göteborg, tycker också att Stefan Löfven och regeringen har varit för rädda att uttrycka sig i viktiga valfrågor.
– Jag tror att rädslan är kopplad till de låga opinionssiffrorna. Det gör att de hellre sitter still i båten än tar tydlig ställning och kanske tappar ännu mer. Men det tror jag är helt fel väg att gå. En statsminister ska inte följa opinionen, utan bilda den.”

Dagensmedia.se den 11 september 2015