TCO är en lobbyorganisation…

”TCO är en lobbyorganisation, slår han fast. Och TCO bör bygga upp en egen påverkanskompetens, och inte satsa pengar på reklamkampanjer.
– Det är inte via annonspelare som TCO får gehör för sina sakfrågor utan genom gedigna undersökningar och en förmåga att själv få fram budskapen.”

Patrik Westander i TCO-Tidningen, nr 3 2001

Pressklipp 2001

Visa fler