Tilliten till andra människor…

”Tilliten till andra människor är mycket lägre bland sverigedemokrater än i andra väljargrupper. (…)
En Sifo-undersökning från pr-byrån Westander visar att åtta av tio svenskar i allmänhet litar på folk. Men alla känner inte lika stor tillit till andra. Bland sverigedemokrater är det bara 62 procent som i allmänhet känner förtroende för andra.”

Nyheter24.se den 4 januari 2017