Träteknologiföretaget Modvion...

”Träteknologiföretaget Modvion har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet ska öka kunskapen om hur vindkraftstorn i trä ökar klimatnyttan och sänker kostnaderna för vindkraft.”

NTT Woodnet den 16 oktober 2020