Tre av fyra svenskar vill...

”Tre av fyra svenskar vill att riksdagen ska tvinga pr-byråer att redovisa sina uppdrag öppet.
Pr-byrån Westander, som är en av mycket få stora pr-byråer som öppet redovisar sina uppdrag, har låtit Sifo fråga 1.000 personer om de tycker att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag.
78 procent av del tillfrågade svarade ja på den frågan, 40 procentenheter av dessa ansåg att det är ett mycket bra förslag, 38 procentenheter ett ganska bra förslag. En av tio är emot förslaget. Under Almedalsveckan presenterade branschorganisationen Precis en rapport tillsammans med TNS Gallup där 102 riksdagsledamöter tillfrågats om sin syn på lobbying. Här svarar nästan hälften att de anser att det krävs en lagstiftning som tvingar byråer att redovisa sina uppdragsgivare, medan 40 procent är direkt mot en sådan lagstiftning.”

Dagensmedia.se den 15 juli 2009