Två av tre kommuner…

”Två av tre kommuner använder Facebook och en av tre använder Twitter. Den vanligaste orsaken till att kommuner inte använder sociala medier är brist på tid eller resurser.
– Allt fler kommuner ser nyttan med Facebook och Twitter som ett sätt att föra dialog med invånarna, säger Mikael Persson på pr-byrån Westander, som gjort undersökningen.”

SKTFtidningen.se den 5 juli 2011