Två av tre riksdagskandidater…

”Två av tre riksdagskandidater: ”Visa era kunder, lobbyister” (…)
En undersökning, genomförd av pr-byrån Westander (som själva väljer att redovisa alla sina kunder) visar att två av tre tillfrågade (277 stycken) riksdagskandidater anser att lobbyister och pr-företag ska redogöra för sina kunder. 15 procent är emot förslaget, medan 17 procent inte redovisar någon åsikt i frågan. (…)
– Vår miljö är ett allmänintresse och lobbyismen företräder särintressen. Problemet med resursojämlikheten, att pengar kan köpa politisk inflytande, förstärks utan transparens. Pr- och lobbybranschens snabba tillväxt visar att det är en växande trend att kommersiella intressen påverkar politiker och mycket av påverkan sker i det fördolda, säger Patrik Westander som nämner energi, transporter och kemikalier som tre lobbytunga sektorer.”

Miljöaktuellt.se den 6 juli 2010