Utbyggnaden av vindkraft...

”Utbyggnaden av vindkraft har ökat i Sverige. Ökningen sker framför allt i norra Sverige, som redan idag genererar ett elöverskott. Omställningen till ett hållbart samhälle är nödvändig och akut, men den måste vara rättvis. Mänskliga rättigheter – och urfolksrättigheter – måste stå i förgrunden när Sverige ska ställa om. Kommunerna i södra Sverige (elområde 3 och 4), där behovet av el är som störst, stoppade störst andel vindkraftsprojekt och vindkraftverk jämfört med kommunerna i norra Sverige (elområde 1 och 2) under 2021. Det visar en kartläggning som kommunikationsbyrån Westander Klimat och Energi har gjort på uppdrag av branschorganisationen Svensk Vindenergi.”

NSD den 29 juni 2022