Utbyggnaden av vindkraft…

”Utbyggnaden av vindkraft har ökat i Sverige. Ökningen sker framför allt i norra Sverige, som redan idag genererar ett elöverskott. Omställningen till ett hållbart samhälle är nödvändig och akut, men den måste vara rättvis. Mänskliga rättigheter – och urfolksrättigheter – måste stå i förgrunden när Sverige ska ställa om. Kommunerna i södra Sverige (elområde 3 och 4), där behovet av el är som störst, stoppade störst andel vindkraftsprojekt och vindkraftverk jämfört med kommunerna i norra Sverige (elområde 1 och 2) under 2021. Det visar en kartläggning som kommunikationsbyrån Westander Klimat och Energi har gjort på uppdrag av branschorganisationen Svensk Vindenergi.”

NSD den 29 juni 2022

Pressklipp 2022

Visa fler